Halı ve Kilim Aynı Mıdır? Halı ve Kilim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Toplumların maddi ve manevi değerleri el sanatlarına yansımaktadır. Toplumu yansıtan sanat eserlerinin ortaya çıkmasında toplumun yaşam biçimi, coğrafyası, sahip olunan kültür, ilgi alanları ve geleneklerinin önemli bir etkisi vardır. Ayrıca bu el sanatları toplumun kültürünün kuşaktann kuşağa aktarılmasında da büyük bir rol taşır. Bu el sanatlarının arasında halı ve kilim de yer almaktadır. Birçok kişi tarafından halı ve kilimi karıştırılmaktadır fakat halı ve kilim hem yapım şekli hem de kullanılan malzeme açısından farklılık taşır.

Halı Nedir?

Halının tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir. Genellikle yünlü halı veya ipekten yapılan, örme, dokuma, nakışlı ve nakışsız olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır.

Kilim Nedir?

İki iplik sistemi ile yapılan, tersi ve düzü olmayan havsız dokumaya kilim adı verilmektedir. Kilimin Orta Asya, İran,  Anadolu ve Kafkasya yöresine ait olduğu bilinmektedir.

Halı ve Kilim Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Halı ve kilimin yapılış biçimleri ve yöntemleri farklıdır.
  • Genelde halılar kalın dokunurken kilimler ince dokunur.
  • Boyut olarak halılar kilimlerden genelde daha büyük ve geniştir.
  • Halılarda dokuma yapılabilir fakat kilimlerin yapımı iplerin birbirine dolanması ve birbirine geçirilmesi ile örülerek yapılır.
  • Halıda simetri aranmaz kilim ise genelde simetriktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir